fbpx

המאבק על החינוך בישראל: עד כמה חל שיפור בתנאי המורים?

הסכם חדש למורים

תוספות שכר, קיצוץ שעות וגיוס מורים בחוזים אישיים – כל אלה ועוד הן סוגיות שנפתרו במסגרת המאבק של המורים למול משרד האוצר. אך האם בכוחם של ההסכמים האחרונים בין הצדדים להציל את מערכת החינוך מקריסה? ועד כמה הם מרחיקים מאיתנו ההורים את איומי השביתה?

מה מקור מצוות ארבעת המינים?

מה מקור מצוות ארבעת המינים?

ארבעת המינים מסמלים את אחדות ישראל ומדמים טיפוסים שונים בעם היהודי. מה עושים איתם במהלך ערב החג ולאחריו? כל התשובות