fbpx

הגת שהתחפש: סוכל ניסיון לייצוא לא חוקי של גת

מפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון לייצוא גת שהוסווה בתוך משלוח של בזיליקום
הגת שהתחפש: סוכל ניסיון לייצוא לא חוקי של גת

מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר חשפו במהלך ביקורת שגרתית של תוצרת חקלאית טרייה המיועדת לייצוא בנתב"ג משלוח ובו גת המוסווה כמשלוח של צמחי בזיליקום. המקרה הועבר באופן מידי למפקחי היחידה המרכזית לאכיפה ולחקירות (פיצו"ח) של משרד החקלאות להמשך בירור וחקירה. מפקחי הגנת הצומח ביחד עם יחידת הפיצו"ח מצאו כי המשלוח שהוגש לביקורת הכיל כ-180 אריזות של צמחי בזיליקום, אך בפועל היו בו כ-85 אריזות של צמח הגת. המשלוח שיועד לאחת ממדינות אירופה נעצר רגע לפני הייצוא.

לפי החוק בישראל, אין לייצא צמחים ללא בדיקה של מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות המאשרת אותם כ"כשירים לייצוא", וזאת בנוסף ובהתאם לדרישות הייבוא של מדינות היעד.

ככלל, יצוא ויבוא של תוצרת חקלאית מותנה בעמידת התוצרת בדרישות הייבוא של מדינות היעד ובליווי תעודת בריאות רשמית המונפקת על ידי הגנת הצומח של מדינת המקור. בתעודה מוצהר על ניקיון המשלוח ממזיקים, מחלות ופרטים נוספים הנדרשים על ידי מדינת היעד. בתהליך זה, המלווה בביקורת מקדימה של התוצרת החקלאית על ידי הגנות הצומח בעולםNational Plant Protection Organizations (NPPO) , המדינות מבטיחות שמירה על החקלאות המקומית והצומח של ארצן מפני מזיקים ומחלות שעלולים לחדור עם המשלוחים המיובאים, לפגוע ואף להרוס ענפי חקלאות רבים.

פרופ' עבד גרה, מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות: "מתפקידנו לבדוק את המשולחים שמיוצאים מישראל בכדי לוודא גם שהם תואמים את המוצהר וגם לוודא שהם חופשיים מנגעים. כפי שאנו רוצים לסמוך על שלטונות הגנת הצומח המקבילים אלינו בעולם, כך עלינו לוודא שהמשלוח נקי ותואם את המוצהר.

המשלוח הזה נעצר משום שהוגש לשירותים להגנת הצומח ולביקורת כמשלוח המכיל בזיליקום בלבד והכיל בפועל מוצר אחר. לנוכח הדמיון בין העלים, ככל הנראה, קיוו החשודים כי יצליחו בניסיונם להעביר את הגת בהצלחה אל היעד במסווה של בזיליקום. עם גילויו של הגת, המשלוח נעצר, והחשודים הועברו לחקירה".

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp