fbpx

מדינות פרטיות 
אתר 'לסט ניוז' (lastnews.co.il), החברה  ("החברה") מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתרי ומערכות האינטרנט השונות שהיא מפעילה ומנהלת ("האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות ומידע נוסף אחר. אינך חייבת על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכלי לקבל שירותים אלו באתר.

מאגרי מידע
המידע אשר תמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתר לרבות לצורך ביצוע תשלום דמי ההרשמה באתר וכל מידע אחר אשר תמסרי בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

השימוש במידע
באישורך והסכמתך לתנאי מדיניות אלו ובביצוע רישום לחברה, הנך מסכימה בזאת כי החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להמשיך ולתת שירות.
החברה אינה מוכרת את המידע שלך לצד שלישי. אולם, יתכנו מקרים בהם יועבר מידע חלקי לגביך לצדדים שלישיים, כאשר הדבר נדרש לשם הפעלת השירותים.

בנוסף לאמור לעיל, באישורך והסכמתך לתנאי מדיניות אלו ובביצוע רישום לחברה באמצעות האתר הנך מסכימה בזאת כי החברה תהיה רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם:

(1) תהיה החברה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי;

(2) כאשר הדבר נדרש לשם הפעלת השירותים הניתנים באתר, ולמשל העברת מידע לחברת סליקה חיצונית לצורך ביצוע תשלום בגין שירות ו/או שירותי נוספים

(3) תעמוד החברה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר, וכן ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית שבינך ו/או מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

(4) הפרת את תנאי השימוש באתר;

(5) תתקבל אצל החברה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה החברה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

(6) לספקי שירותים תוכן נוספים לצורכי הרחבת שירותי ההוראה עבורך, כגון מודל /ספריה / אתרי תוכן פדגוגי, שירותי אופיס 365 וכדומה. במסגרת שיתופי הפעולה רק המידע הנדרש לצרכי הפעלת השירות.

(7) העברת פרטים לגופי הממשלה השונים, בהתאם לבקשתם, עבור מלגות/ אישורים וכיוצא בזה.

(8) בכל מקרה בו נסבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק.

שימוש בפרטים אישיים
אנו רשאים להשתמש בכתובת הדוא”ל שלך כדי לשלוח לך עדכונים, חדשות או מידע שיווקי בנוגע לפעילות שלנו ו/או הודעת מסרון SMS. ניתן לבחור שלא לקבל מכתבים מסוג זה על ידי סימון תיבת ”הסירו אותי מרשימת ההפצה” הנמצאת בתחתית מכתבי הדוא”ל השיווקי שלנו. כמו כן ניתן לפנות טלפונית לחברה לבקש הסרה זו.

אבטחת מידע
מתוך מחויבותנו לוודא שהמיידעים שלך מוגנים, החברה משתמשת במגוון טכנולוגיות ואמצעי אבטחה כדי להגן עליהם מגישה, שימוש או חשיפה לא מאושרים.

קישורים לאתרים אחרים
אתרי החברה עשויים להכיל קישורים לאתרי צד שלישי. החברה אינה אחראית על תכנים באתרים אלו, או לכל טענה הקשורה לתוכן העולה מביקור באתרי צד שלישי.

גישה למידע
החברה שוקדת על כך כי גישה למידע תהיה אפשרית רק לגורמים המורשים על ידה ובהתאם לדרישות התפקיד.

שינויים במדיניות הפרטיות
באישורך והסכמתך לתנאי מדיניות אלו ובביצוע רישום לחברה באמצעות האתר הנך מסכימה בזאת כי החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.

החוק הקובע
מדיניות הפרטיות כפופה לחוקי מדינת ישראל ותתפרש לפי חוקים אלו, מבלי השפעה של סתירה בין חוקים. כל מקרה של פעולה משפטית העולה ממדיניות הפרטיות והשימוש באתר או קשורה אליהם תובא אך ורק בפני בית משפט בישראל.

הבהרה:
מסמך זה נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

תמונות
התמונות שנמצאות באתר זה מועלות ברישיון, חלק מהתמונות נרכשו על-ידינו, חלק קיבלו אישור לעלות לאתר זה, חלקן בוצעו ע"י מערכות AI
לחלק מהתמונות מגיע קרדיט מפני שהן הורדו מאתר זה