fbpx

החל מינואר 2022: גיל הפרישה לנשים יעלה בכל שנה, עד לגיל 65

מתווה להעלאת גיל הפרישה נכנס לחוק ההסדרים הקרוב, לאחר שנדחה משנת 2016, וכמעט הוביל לקיצוץ בפנסיות של מאות אלפי גמלאים
גיל פרישה לנשים

במסגרת חוק ההסדרים המתוכנן נקבע כי גיל נפרישה לנשים יועלה החל מינואר 2022 ל-65, בתך עשר שנים. בכך תבוא לסיומה הדחייה המתמשכת של העלאת גיל הפרישה לנשים, כאשר בכל שנה יעלה גיל הפרישה בשלושה-ארבעה חודשים, עד גיל 65 בשנת 2032.

במסגרת המתווה המסתמן, גיל הפרישה יעלה ב-2022 ל-62 שנים ושלושה חודשים, ב-2023 ל-62 ןשישה חודשים, ב-2024 ל-62 ותשעה חודשים, ב-2025 ל-64, ב-2026 ל-63 ושלושה חודשים, ב-2027 ל-63 ושישה חודשים; ב-2028 ל-63 ותשעה חודשים; ב-2029 ל-64; ב-2030 ל-64 וארבעה חודשים; ב-2031 ל-64 ושמונה חודשים וב-2032 ל-65.

מאז שנת 2016 נדחית העלאת גיל הפרישה לנשים שוב ושוב בשל לחץ גופים שונים על הפוליטיקאים, מחשש שנשים רבות ייפגעו מהעלאת גיל הפרישה, בעיקר אלה המועסקות בעבודות שוחקות. בשל הדחייה המתמשכת היה כבר צורך לקצץ 1.3% מהפנסיות של 270 אלף עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות, והדבר עורר סערה בקרב הגמלאים, אך שלושה פעמים אישר הממונה על שוק ההון לדחות את ההפחתה.

לאחרונה סוכם כי הדחייה הנוכחית בקיצוץ תהיה הדחייה האחרונה וכי ההפחתה תתבצע ב-1 בינואר – אם גיל הפרישה לנשים לא יועלה עד אז. ההחלטה נדרשת מסיבות אקטואריות של קרנות הפנסיה עקב העלייה החדה בתוחלת החיים בשני העשורים האחרונים. העלאת גיל הפרישה תוכנס לחוק ההסדרים בראשית השבוע.

עוד בנושא חוק ההסדרים, נודע כי תכנס לחוק העלאת מיסים. על פי ההחלטה, יבוטל הפטור מתשלום מס שבח לתושבי חו"ל שמוכרים את דירתם הראשונה שרכשו בישראל. כיום פטורים הן תושבי ישראל והן משקיעים מחו"ל מתשלום מס שבח על מכירת דירה ראשונה בארץ. ביטול הפטור יגדיל את הכנסות המדינה ממיסים בכ-100 מיליון שקל בכל אחת מהשנים הבאות.

ככלל, מס שבח הינו מס שמעוגן בחוק מיסוי מקרקעין, לפיו חלה חובה על כל מי שמוכר "זכות במקרקעין" (דירת מגורים, מגרש, נכס מסחרי) לשלם מס של 25% מרווחי ההון שצבר על הנכס. ההון הצבור מתייחס לעליית שווי הדירה אם הנכס שמכר הבעלים, החל מהיום שבו רכש את הנכס ועד ליום שמכר אותו, אלא אם חל לגביו פטור.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp