fbpx

היום הבינלאומי למניעת עישון: 26% מעשנים יותר מאז פרוץ מגפת הקורונה

משרד הבריאות מפרסם נתונים מתוך דו"ח מקיף בנושא העישון בישראל, שעתיד לראות אור ברבעון השלישי של 2021
היום הבינלאומי למניעת עישון: 26% מעשנים יותר מאז פרוץ מגפת הקורונה

נזקי העישון חמורים, ומדי שנה מתאים בישראל כ-8,000 גברים ונשים כתוצאה מעישון. לרגל היום הבינלאומי למניעת עישון, משרד הבריאות מפרסם נתונים על ההתקדמות והשינויים בתחום המאבק בעישון. מתוך הדו"ח על העישון בישראל בשנת 2020, שיפורסם ברבעון השלישי של 2021 עול כי, ממאי ועד ספטמבר 2020 ערך המרכז הלאומי לבקרת מחלות סקר בקרב האוכלוסייה הבוגרת לבחינת השינויים בהרגלי העישון בעקבות מגפת הקורונה. בסקר נמצא כי אין שינוי באחוז המעשנים: 20% דיווחו כי לא הפסיקו לעשן, ורק 0.5% דיווחו שכן.

בקרב המעשנים, 26.7% דיווחו שהם מעשנים יותר מאז פרוץ המגפה, בממוצע של 13 סיגריות ליום. כמו כן, כ-60% מהמשיבים המעשנים דיווחו שאף פעם לא עישנו בנוכחות בני הבית.

עוד עולה מהסקר שכ-15% מבני הנוער התנסו בעישון סיגריות, לעומת כ-25% שדיווחו על התנסות בעישון נרגילה. בנים מדווחים בשיעור גבוה יותר לעומת בנות, הן על סיגריות והן על עישון נרגילה, בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים. כמו כן, אם נלך אחורה (הרבה אחורה), נגלה מגמת ירידה משמעותית בין השנים 1998 ל-2019.

במסגרת סקר אחר, שבוצע החל מדצמבר 2018 ועד מרץ 2020, עולה כי שיעור העישון בכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל (גילאי 21 ומעלה) ב-2020 הוא 20.1%, ירידה של 0.1% בהשואה ל-2019. יתר על כן, שיעורי העישון אצל אנשים בעלי השכלה גבוהה (17.4%) נמוכים יותר בהשוואה לבעלי השכלה בינונית (30.1%) ומטה (31.6%).

שיעור העישון בקרב גברים בישראל (25.6%) גבוה מהממוצע הכולל במדינות OECD, שעומד על 22.5%. שיעור העישון בקרב נשים בישראל (14.8%) גבוה במעט מהממוצע הכולל באותן מדינות (13.9%).

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp