fbpx

הסוף לחברות אינטרנט פיראטיות? משרד התקשורת יוצא במבצע אכיפה

הסוף לחברת אינטרנט פיראטיות: משרד התקשורת מודיע על כוונתו לאכוף חברות פיראטיות המספקות שירותי אינטרנט ללא רישיון מתאים לכך
הסוף לחברות אינטרנט פיראטיות

הסוף לחברת אינטרנט פיראטיות: משרד התקשורת מודיע על כוונתו לאכוף חברות פיראטיות המספקות שירותי אינטרנט ללא רישיון מתאים לכך, החל מחודש נובמבר הקרוב. מבצע האכיפה, ייערך בעקבות מידע שהצטבר במשרד על כ-25 חברות שהקימו רשתות תקשורת בניגוד להוראת חוק התקשורת, ביישובים במרחב הכפרי, בעיקר באזור הגליל ובמגזר הערבי.

לדברי המשרד, הפעילות הפיראטית מייצרת סכנות במרחב הציבורי תוך פגיעה בתשתיות חשמל וסכנה של קריסת עמודים, מספקת שירותי תקשורת לקויים למנויים וגורמת לפגיעה בתחרות ובמוטיבציה לפרוס רשתות תקשורת מתקדמות.

על כן, המשרד ינקוט פעולות אכיפה נחושות ותקיפות נגד חברות שיפעלו ללא רישיון מתאים, במטרה להבטיח כי שירותי התקשורת גם יעמדו בדרישות המשרד הקבועות ברישיונות חברות התקשורת. הרישיונות קובעים הוראות מתחום התחרות, הגנות צרכניות, חובות הנדסיות שונות, חובה לבצע סינון תכנים פוגעניים ועוד.

שר התקשורת, יועז הנדל: "מדינת ישראל קיבלה בעשור האחרון החלטה – לא להחליט בסוגיות המשילות בנגב ובגליל. התוצאה של היעדר המנהיגות היא אובדן שליטה בכל התחומים – מפשיעה חקלאית ועד אלימות חסרת גבולות במגזר הערבי.

כחלק מהכאוס הכולל שמתחולל לנגד עינינו, נפרסו רשתות תקשורת וחשמל פיראטיות שמסכנות חיי אדם, ואף מתקיימות גניבות של חיבורים מספקים מאושרים, והלכה למעשה אלו מצמצמים את היכולת של אזורים שלמים להתחבר לתשתיות תקשורת מתקדמות. בניגוד להעלמות עין של הדרג המדיני שהיו בשנים האחרונות, אנחנו מקבלים החלטה למגר את התופעה באמצעות פעולות משולבות של אסדרה ואכיפה – ניתן הזדמנות לחברות להסדיר את פעילותן באופן חוקי ומורשה, ומי שלא יסדירו את פעילותן עד נובמבר, תבוצע אכיפה נחושה ובלתי מתפשרת נגדו. מטרת המבצע היא לחבר את המגזר הערבי לתשתיות מתקדמות, לצמצם פערים ולעצור את הבלאגן והכאוס".

יודגש כי מדיניות הרישוי שאומצה על ידי שר התקשורת באוקטובר 2020 מאפשרת לחברות קטנות, ובכלל כך לכאלו שפעלו במרחב הכפרי ללא רישיון, להסדיר את פעילותן ולפנות למשרד בבקשה לקבלת רישיון מיוחד לתקופה מוגבלת, לפי תנאי סף מקילים. עד היום הוענקו כבר 23 רישיונות מסוג זה לחברות הפועלות במרחב הכפרי, וכ-10 בקשות נוספות נמצאות בימים אלה בבדיקה.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp