fbpx

הערכת הנזק למשק הישראלי בעקבות המצב הביטחוני:
540 מיליון ₪

אומדן הערכת הנזק מבוסס על עלות יום עבודה, תחת הנחה כי כ-35% מהמועסקים באזור הדרום נעדרו מן העבודה, לצעד כ-10% באזור המרכז
מחיר המלחמה


540 מיליון ₪. אלו הם נזקי מבצע "שומר החומות" למשק הישראלי. כך עולה מניתוח שפורסם על ידי אגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים. הערכה זו מתייחסת לפגיעה בפעילות העסקים ומפעלי התעשייה בהתאם להנחיות פיקוד העורף, לפיהן ב-11-13 במאי לא התקיימה עבודה במלואה במחוזות דרום ומרכז.

הערכת האומדן, מבוססת על עלות של יום עבודה, תחת הנחה כי כ-35% מהמועסקים במרחב דרום נעדרו מעבודתם, לצד כ-10% במרחב מרכז. יחד עם זאת, האומדן אינו לוקח בחשבון נזקים כספיים מפגיעות ישירות במפעלים, פגיעה ברווחיות ונזקים עקיפים כגון פגיעה במוניטין מול לקוחות בחו"ל, ביטול עסקאות, אי-עמידה בלוחות זמנים ועוד.

ניר שור, מנהל מרחב דרום בהתאחדות תעשיינים: "בניגוד לסבב הקודם שאז פיקוד העורף אישר רק למפעלים חיוניים לעבוד, הפעם ניתנה הנחייה כי כל מפעל שיש בו מיגון לעובדים יכול לפעול ועל כן בסבב הזה, מרבית המפעלים ממשיכים לעבוד גם אם כמות העובדים פחתו. למרות פגיעות של רסיסים בשישה מפעלים בדרום, לא היה עד כה אפילו נפגע אחד מקרב העובדים".

על כן, בעלי מפעלים, בעיקר מאזור הדרום, מציינים כי חלק מהעובדים מגיעים לעבודה רק בגלל מיגון אשר קיים במקום, היות ובשכונות ישנות באזורים הללו לא קיים מיגון. בשלב זה, התעשיינים נאבקים אל מול רשויות המדינה לשם הסדר מיידי בדבר תשלום השכר עבור עובדים שאינם מגיעים לעבודה, שכן, אין מדובר ביום מחלה/חופש. היעדרות בגלל מצב ביטחוני אינה מוסדרת בחוק והמעסיק אינו חייב לשלם בגינה, אלא אם העניין מוסדר על ידי המדינה.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp