fbpx

התיירות והמלונאות הישראלית על סף תהום?

השפעות הקורונה על התיירות, אחוז לינות התיירים אל מול הישראלים, האיום להטלת מע"מ על התיירים, מלונות ישרוטל ודן חוששים בעקבות ההפיכה המשטרית. מה יעלה בגורלו של ענף התיירות והמלונאות?
תיירות

בסוף דצמבר 2019 מאז פרצה הקורונה לחיינו, חלה ירידה משמעותית בהיקף הטיסות בעולם
בעקבות מהירות התפשטות הנגיף למדינות אחרות. כאשר בתחילת חודש אפריל 2020 הנגיף שבר שיא, והתפשט ליותר מ-200 מדינות בעולם והביא לסגירת השמיים.
עם תחילת פיתוח החיסונים, ובדיקות הקורונה בנמלי התעופה, נפתחו אט אט השמיים והתאפשרו טיסות תיירות, ובתי המלון החלו להתארגן בהתאם לנהלים: סטריליות, ג'ל חיטוי, מסכות, בדיקות קורונה פנימיות והציבו בכל נקודה ג'ל חיטוי ומסכות.

ענף התיירות הוא בין התעשיות המתפתחות בקצב במהיר בעולם, ותרומתו לתיירות העולמית נאמדת בכ-10%. כמו בעולם גם בישראל יש לענף התיירות חלק נכבד ומשמעותי בפיתוח והתפתחות המשק בפן הכלכלי, חברתי ופוליטי שמשליך ומשפיע, על עוד ענפי כלכלה רבים שמושפעים מתהליכים פוליטים וכלכלים שמתרחשים בעולם ובארץ.

לינות במלונות תיירות בשנת 2021 נתונים מקוריים (על פי נתוני הלמ"ס)

שנת 2021 בהשוואה ל-2019 (השנה האחרונה לפני משבר הקורונה):
ירידה דרמטית של 93% במספר לינות התיירים ועלייה של 7% בלינות הישראלים. בסך הלינות נרשמה ירידה של 40%.
סך הלינות ב-2021 הגיע ל-15.5 מיליון לינות בלבד (25.8 מיליון ב-2019).
95% מהלינות ב-2021 היו לינות ישראלים.
מספר לינות הישראלים ב-2021 הגיע לשיא של 14.7 מיליון לינות (13.7 מיליון בשנת 2019).
תפוסת החדרים הממוצעת ב-2021 הגיעה ל-39% בלבד (70% ב-2019).

לינות במלונות תיירות בשנת 2022 נתונים מקוריים (על פי נתוני הלמ"ס)

שנת 2022, בהשוואה 2019 –
23 מיליון לינות נרשמו במלונות התיירות בארץ בשנת 2022 – ירידה של 11% לעומת 2019. שנבעה מירידה של 42% במספר לינות התיירים (7.1 מיליון לינות) ומעלייה של 16% במספר לינות ישראלים שרשם שיא של 15.9 מיליון לינות בשנת 2022.

31% מסך כל הלינות היו לינות של תיירים (47% ב-2019 )
תפוסת החדרים במלונות הייתה 61% (70% ב- 2019).
תפוסת החדרים לפי מחוזות (לוח א) נעה בין 55% במחוז הצפון ל-68% במחוז הדרום.

ינואר – פברואר 2023, לעומת ינואר – פברואר 2020 – נתונים מקוריים (על פי נתוני הלמ"ס)

בחודשיים הראשונים של השנה נרשמו 3.2 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ (3.3 מיליון לינות בשנים 2019, 2020).
42% מסך כל הלינות היו לינות של תיירים – 1.3 מיליון (1.7 מיליון ב-2019 ו-2020) והשאר – 1.8 מיליון היו של ישראלים (1.6 מיליון ב-2019 ו-2020).
תפוסת החדרים במלונות הייתה 56% (59% ב-2020).

תפוסת החדרים לפי מחוזות (לוח א) נעה בין 48% במחוזות הצפון וחיפה ל-60% במחוז הדרום.
בפילוח לפי יישובים נבחרים נמצא כי בפברואר תפוסת החדרים הגבוהה ביותר נרשמה בירושלים (65%) (לוח ב).


בחודש ינואר של 2023 חשו רעידת אדמה בענף המלונאות, ואף כינו אותו: "ינואר השחור של התיירות הנכנסת" – מדו"ח התאחדות המלונאים עולה כי מספר לינות התיירים בחודש ינואר חלה צניחה דרסטית בכ-26% לעומת ינואר 2019 (לפני מגפת הקורונה).

לאור המצב, מנכ"לית התאחדות המלונאות מסרה הודעה כי לדבריה:
"אנחנו ארץ אוכלת תייריה, המצב הביטחוני מרתיע, והאיום להטלת מע"מ על התיירים מקרב שיאים שליליים, הנתונים הקשים של ינואר 2023 עלולים לצבוע גם את פברואר בשחור, על רקע אי הוודאות שיצר אישור הממשלה לגזירת הטלת המע"מ על התיירים.

המשמעות היא ייקור החבילות לתיירים ב-17% במדינה שממילא נחשבת ליקרה בין המדינות ומתקשה להתמודד עם התחרות מול המדינות באגן הים התיכון. מדובר במכה נוספת לענף שטרם התאושש מהקורונה ועלולה להיות מכה בלתי הפיכה לתיירות, לעשרות אלפים מועסקים בענף ולתדמיתה של מדינת ישראל בעולם. לא ניתן יד להרס הענף ונאבק בהחלטה המעוותת הזו עד הסוף". ואכן היא חזתה את העתיד לבוא, בחודש פברואר שנחשב לחודש חלש יחסית בשנה, נרשמת ירידה של 17% בלינות התיירים. על-פי נתוני חודשים ינואר ופברואר 2023, חלה ירידה של 21% בליינות התיירים בישראל.

לשם ההשוואה:
בפברואר 2023 לינות התיירים במלונות הישראלים עמדו על כ- 727,000 – מסתמנת ירידה של 17% ביחס לחודש פברואר של שנת 2019.
בפברואר 2023 לינות הנופשים המקומיים הישראלים, עמדו על כ-902,000 – מסתמנת ירידה של 3% ביחס לחודש פברואר 2022 (תקופת נגיף הקורונה והאומיקרון), עלייה של 15% לעומת חודש פברואר 2019.
סך כל הלינות במלונות בישראל בחודש פברואר 2023 הסתכמו בכ-1.6 מיליון – ירידה של 2% לעומת חודש פברואר 2019.בעקבות החלטות הממשלה להעביר חוקים וההפיכה המשטרית שמתרחשת, מלונות דן וישרוטל הוציאו דו"ח בו מתייחסים להליכי החקיקה, כגורם שעלול לסכן את התיירות הנכנסת לארץ. שינוים משמעותיים במערכת המשפט, עלולים להוביל להשפעה לרעה על הסביבה הכלכלית ולהשפעה שלילית על היקף הביקושים מצד תיירים מחו"ל. "היא מרחיקה מבקרים". מנכ"ל ישרוטל: "אם השינויים יאושרו בנוסחם הנוכחי עשויה להיות לכך השפעה על היקף הביקושים, בעיקר מצד תיירים מחו"ל, וכפועל יוצא השפעה שלילית על החברה"

ינואר – פברואר 2023, לעומת ינואר – פברואר 2020 – נתונים מקוריים (על פי נתוני הלמ"ס)

בחודשיים הראשונים של השנה נרשמו 3.2 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ (3.3 מיליון לינות בשנים 2019, 2020).
42% מסך כל הלינות היו לינות של תיירים – 1.3 מיליון (1.7 מיליון ב-2019 ו-2020) והשאר – 1.8 מיליון היו של ישראלים (1.6 מיליון ב-2019 ו-2020).
תפוסת החדרים במלונות הייתה 56% (59% ב-2020).

תפוסת החדרים לפי מחוזות (לוח א) נעה בין 48% במחוזות הצפון וחיפה ל-60% במחוז הדרום.
בפילוח לפי יישובים נבחרים נמצא כי בפברואר תפוסת החדרים הגבוהה ביותר נרשמה בירושלים (65%) (לוח ב).

בחודש ינואר של 2023 חשו רעידת אדמה בענף המלונאות, ואף כינו אותו: "ינואר השחור של התיירות הנכנסת" – מדו"ח התאחדות המלונאים עולה כי מספר לינות התיירים בחודש ינואר חלה צניחה דרסטית בכ-26% לעומת ינואר 2019 (לפני מגפת הקורונה).

לאור המצב, מנכ"לית התאחדות המלונאות מסרה הודעה כי לדבריה:
"אנחנו ארץ אוכלת תייריה, המצב הביטחוני מרתיע, והאיום להטלת מע"מ על התיירים מקרב שיאים שליליים, הנתונים הקשים של ינואר 2023 עלולים לצבוע גם את פברואר בשחור, על רקע אי הוודאות שיצר אישור הממשלה לגזירת הטלת המע"מ על התיירים.

המשמעות היא ייקור החבילות לתיירים ב-17% במדינה שממילא נחשבת ליקרה בין המדינות ומתקשה להתמודד עם התחרות מול המדינות באגן הים התיכון. מדובר במכה נוספת לענף שטרם התאושש מהקורונה ועלולה להיות מכה בלתי הפיכה לתיירות, לעשרות אלפים מועסקים בענף ולתדמיתה של מדינת ישראל בעולם. לא ניתן יד להרס הענף ונאבק בהחלטה המעוותת הזו עד הסוף". ואכן היא חזתה את העתיד לבוא, בחודש פברואר שנחשב לחודש חלש יחסית בשנה, נרשמת ירידה של 17% בלינות התיירים. על-פי נתוני חודשים ינואר ופברואר 2023, חלה ירידה של 21% בליינות התיירים בישראל.

לשם ההשוואה:
בפברואר 2023 לינות התיירים במלונות הישראלים עמדו על כ- 727,000 – מסתמנת ירידה של 17% ביחס לחודש פברואר של שנת 2019.
בפברואר 2023 לינות הנופשים המקומיים הישראלים, עמדו על כ-902,000 – מסתמנת ירידה של 3% ביחס לחודש פברואר 2022 (תקופת נגיף הקורונה והאומיקרון), עלייה של 15% לעומת חודש פברואר 2019.
סך כל הלינות במלונות בישראל בחודש פברואר 2023 הסתכמו בכ-1.6 מיליון – ירידה של 2% לעומת חודש פברואר 2019.בעקבות החלטות הממשלה להעביר חוקים וההפיכה המשטרית שמתרחשת, מלונות דן וישרוטל הוציאו דו"ח בו מתייחסים להליכי החקיקה, כגורם שעלול לסכן את התיירות הנכנסת לארץ. שינוים משמעותיים במערכת המשפט, עלולים להוביל להשפעה לרעה על הסביבה הכלכלית ולהשפעה שלילית על היקף הביקושים מצד תיירים מחו"ל. "היא מרחיקה מבקרים". מנכ"ל ישרוטל: "אם השינויים יאושרו בנוסחם הנוכחי עשויה להיות לכך השפעה על היקף הביקושים, בעיקר מצד תיירים מחו"ל, וכפועל יוצא השפעה שלילית על החברה"

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp