fbpx

זינוק במחירי הדירות בכל מחוזות הארץ

מנתונים שפרסה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי ב-12 החודשים שבין ינואר 2020 לינואר 2021 עלו מחירי הדירות בישראל בשיעור ממוצע של 4.3%, למרות המשבר הכלכלי העמוק שיצרה מגפת הקורונה.
זינוק במחירי הדירות בכל מחוזות הארץ
בעקבות נתון זה, בלמ"ס ממהרים לומר כי נתון זו אינו רלוונטי לתקופה הזו, שנחצית לזמן שלפני הסגר הראשון של הקורונה ולזה שאחריו.
 
בשמונת החודשים שבין מאי לבין דצמבר, מדד הדירות עלה בשיעור של 4.5% – רמה שמשקפת עליות שנתיות של כמעט 7%, דבר שלא נראה כאן בערך 6 שנים.

בחלוקה לאזורים ולמדד ביקוש – מחוז הצפון הוא זה שהעלה הכי הרבה את מחירי הדירות מאז תום הסגר הראשון, כשהמחירים עלו ב-5.3%. אחריו, מגיעים המחוזות של ירושלים ותל אביב, שם מחירי הדירות רשמו עלייה של 4.7%.
 
מתחת לממוצע הארצי הכולל של 4.5% נמצאים מחוז המרכז, שרשם עלייה של 4.3%. מחוז הדרום, העלה מחירים רק ב-3.3%.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp