fbpx

חוזרים מהחל"ת: רענון לזכויות במקום העבודה

החודש הסתיימו להם דמי האבטלה לשוהים בחל"ת. האם המעסיק יכול לשנות את תנאי העסקה לחוזרים מהחל"ת, מה קרה עם צבירת הזכויות בעת ההיעדרות ומהן הזכויות שמגיעות לכל עובד?
חוזרים מהחל"ת: רענון לזכויות במקום העבודה
החודש הסתיימו להם דמי האבטלה לשוהים בחל"ת. האם המעסיק יכול לשנות את תנאי העסקה לחוזרים מהחל"ת, מה קרה עם צבירת הזכויות בעת ההיעדרות ומהן הזכויות שמגיעות לכל עובד?
 
מדריך זכויות
רבים מאיתנו ששהו בחל"ת בעקבות משבר הקורונה שבים בשבועות האחרונים לשוק העבודה או מחפשים את דרכם אליו. חזרה לשוק העבודה – בין אם לאותו מקום עבודה ובין אם למקום חדש, מעלות שאלות ותהיות רבות לגבי זכויות העובד לאחר החל"ת.

אילו שינויים חלו בתשלום דמי חל"ת?
הוראות תשלום דמי האבטלה לעובדים שבחל"ת שונו. מעתה הזכאות לתשלום דמי אבטלה הוארכה למי שמלאו לו 45 שנה וקיבל דמי אבטלה עבור חלק או מלוא ימי האבטלה בין החודשים מרץ 2020 עד יוני 2021, וכן הוארכה תקופת הזכאות למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה עד ליום 30.9.2021, כשבכל חודש יופחת סכום המענק. בנוסף, אושרה זכאות לדמי אבטלה למי שהפסיק לעבוד מיום 1.7.2021 ואילו תוך שאושרו מספר הקלות ושינויים בתנאי הזכאות ובסכום דמי האבטלה.

תנאי העסקה לאחר חזרה מחל"ת
אם קיין צורך ניהולי, יוכל המעסיק לבצע שינויים בשעות העבודה, בשכר החודשי או בהטבות שונות בכפוף להסכמת העובד בכתב. אם העובד לא נתן הסכמתו הרי שמדובר בשינוי חד צדדי העשוי להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה המזכה בהתפטרות בדין מפוטר ובתשלום פיצויי פיטורים.

צבירת הזכויות בזמן היעדרות מהעבודה
במהלך החל"ת יחסי העבודה מושהים אך אינם ניתקים. ותק העבודה שנצבר לעובד טרם יציאתו לחל"ת נשמר, אולם העובד אינו צובר ותק חדש. זאת אומרת, תקופת החל"ת לא תיספר במסגרת חישוב הוותק של העובד לצורך תשלום דמי הבראה, חופשה שנתית או צבירת ימי מחלה. לעניין חישוב פיצויים, רק תקופה שאורכה עד 14 ימים בשנה נכללת בחישוב הוותק.

מהן הזכויות הבסיסיות?
שכר ושעות נוספות – העובד זכאי לתשלום שכר מינימום עבור עבודתו (5,300 שקל לחודש או 29.12 שקל לשעה). בתקופת התלמדות, הכשרה או השתלמות, על המעסיק לשלם שכר. במקרה של שעות נוספות, העובד זכאי לתשלום נוסף כשבשעתיים הנוספות הראשונות יתווסף לשכרו 25% והחל מהשעה השלישית תוספת של 50%.

חופשה – כל עובד זכאי לימי חופשה שנתית אשר מושפעים מהוותק וממספר ימי העבודה שעבד באותה שנה. לפי צו ההרחבה לקיצור שבוע עבודה במשק זכאי העובד בחמש השנים הראשונות להעסקתו ל-12 ימי חופשה (נטו) למשרה מלאה. אם חל צו הרחבה ענפי או הסכם קיבוצי ענפי/מיוחד ייתכן שהעובד יהיה זכאי לימי חופשה מוגדלים.

מחלה: עובד במשרה מלאה צובר זכאות של 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש, עד למקסימום של 90 ימים. התשלום החל מהיום השני והשלישי אז זכאי העובד ל-50% משכר עבודתו והחל מהיום הרביעי ואילך ל-100% משכר העבודה.

דמי הבראה: השלמתם לפחות שנה אחת במקום העבודה? כדאי שתדעו שאתם זכאים לדמי הבראה בהתאם להיקף המשרה ולוותק שצברו במקום העבודה. גובה דמי הבראה במגזר הפרטי עומד על 378 שקל ליום.

פנסיה: חובה לבטח כל עובד מגיל 21 ועובדת מגיל 20 בביטוח פנסיוני. שיעור הפרשות המינימום כיום הוא 18.5% משכר העובד, כאשר 6% מההפרשות על חשבון העובד והיתר על חשבון המעסיק.

נסיעות: עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו זכאי להחזר הוצאות נסיעה. על המעסיק לשלם 22.60 שקל ליום או עלות כרטיס "חופשי-חודשי", הזול מבניהם.

חגים: עובדים שעתיים אשר נעדרו מעבודתם עקב החג זכאים לתשלום נוסף עבור תשעה ימי חג בשנה על פי דתם ובחירתם.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp