fbpx

מי זכאי לתו ירוק ועם איזה אישור טסים לחו"ל? כל הפרטים

התו הירוק החדש, משנה לגמרי את כללי המשחק שהכרנו עד היום, גם לגבי ישראלים שטסים לחו"ל.
מי זכאי לתו ירוק ועם איזה אישור טסים לחו"ל? כל הפרטים

התו הירוק החדש, משנה לגמרי את כללי המשחק שהכרנו עד היום, גם לגבי ישראלים שטסים לחו"ל. כל מי שמחזיק תו ירוק בתוקף יהיה זכאי לפטור מבידוד בארץ לאחר חזרה מחו"ל.


עשינו סדר
בעקבות הפקת התו הירוק החדש – ההנחיות השתנו. משרד הבריאות הודיע כי התו שהופק לפני ה-3 באוקטובר יבוטל ולא יהיה תקף. אלו שרוצים לטוס לחו"ל, לדוגמה, יצרכו להפיק תו חדש. כמו כן, העיצוב עתיד להשתנות. סידרנו את כל הפרטים החדשים לפי אתר משרד הבריאות.

מי זכאי?
מחוסנים – מי שהתחסנו בשלושה חיסונים ועבר שבוע מהחיסון השלישי, יהיו זכאים לתו הירוק המחודש שיהיה תקף לחצי שנה. מי שהתחסנו בשני חיסונים, זכאים לתו ירוק לתקופה של חצי שנה החל מהחיסון השני.
מי שהחלימו מקורונה עד ל-16 באוקטובר – מי שהחלים מקורונה עד ל-16 באוקטובר, יהיה זכאי לתו ירוק שיהיה בתוקף ל-31 במרץ 2022. כמו כן, מחלימים מקורונה החל מה-17 באוקטובר 2021, זכאים גם הם לתו ירוק עד סוף חודש מרץ.

ילדים עד גיל 12 ו-3 חודשים שהחלימו על בסיס בדיקה סרולוגית או שקיבלו תוצאה חיובית ולאחר מכן תוצאה שלילית בבדיקת PCR – זכאים לתו ירוק למשך חצי שנה מקבלת אישור ההחלמה.
את התו הירוק ניתן להפיק באתר הרמזור, שם ניתן גם לקבל אותו באמצעות אימייל וגם להדפיס. התו הירוק לילדים עד גיל 18 יופיע בתו ירוק שמופק להורים ושם מוצגים ילדות וילדים. התו תקף רק בגבולות ישראל.

טיסות לחו"ל
בעקבות ביטול התו הירוק הקודם ושינוי המדיניות שהייתה עד ל-3 באוקטובר, הטסים לחו"ל יידרשו להנפיק תעודות קורונה באתר הרמזור של משרד הבריאות. התעודות כתובות בעברית ובאנגלית, וישמשו כאישור רפואי וכאסמכתה בינלאומית תקפה ב-27 מדינות האיחוד האירופי ובמספר מדינות נוספות, בהן אוקראינה וטורקיה, איתן הגיעה ישראל להסכם של הכרה הדדית בתעודות.
יתר על כן, כל מי שיש בידו תו ירוק בתוקף לא צריך להיכנס לבידוד בארץ כשהוא חוזר מחו"ל (רק עד קבלת תשובת בדיקת הקורונה שנעשתה בנתב"ג). מי שאין בידו תו ירוק, צריך להיכנס לבידוד של שבוע אחד לפחות.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp