fbpx

מס שבח – מה זה ומי צריך לשלם אותו?

מס שבח הוא מס המשולם על רווח בעת מכירה דירה, לפי חוק מקרקעין. יישומו של המס מתחלק ללפני ואחרי שנת 2014.
מס שבח – מה זה ומי צריך לשלם אותו?

מס שבח הוא מס המשולם על רווח בעת מכירה דירה, לפי חוק מקרקעין. יישומו של המס מתחלק ללפני ואחרי שנת 2014. עד אותה השנה, המס אינו שולם בפועל, כי עד אז היה פטור גורף ממנו על מכירת דירה (שנייה או נוספת) אחת ל-4 שנים. אולם, משנת 2014 ואילך, נעשתה רפורמה במיסוי המקרקעין והפטור בוטל. המשמעות היא, שכל מי שבבעלותו דירה שנייה או נוספת, ייאלץ לשלם מס בשיעור של 25% על הרווח מהמכירה.

מהו רווח?
פשוט: אם הדירה נרכשה ב-800,000 ₪, ונמכרה ב-1.5 מיליון, הרווח הוא 700,000 ₪. אך לא כולם נדרשים לשלם מס שבח, אלא רק מי שבבעלותו יותר מדירה אחת. אך חישוב המס, יכול להיות מעט מסובך, שמחושב באמצעות השיטה הלינארית, היחידה שמשתמשים בה היום.

מאחר והחוק מכיר בכך שהשקעתם מכספכם בדירה ויתר ההוצאות שמסביבה, כגון: עורך דין, מס רכישה, משכנתא, מתווך ושיפוצים, הרי שהדירה תהיה שווה יותר. ודירה משותפת תימכר בסכום גבוה יותר מדירה לא משופצת. על כן, כאשר באים לחשב את הסכום שעליו תצטרכו לשלם מס שבח, ראשית יהיה עליכם לקזז את סכום ההוצאות שלכם על הדירה. כמובן, לכל ההוצאות האלו, יש להמציא קבלה שתוכיח אותן.

ואמנם ניתן לחשב את מס השבח לבד, אבל כדי לוודא שאתם לא עושים טעויות, מומלץ להיעזר בשמאי מקרקעין שיבדוק את חישוב המס, ובמקרים מסוימים יוכל אף להביא להפחתתו.

הבלבול עם היטל השבחה
לא מעט אנשים מתבלבלים בין מס שבח להיטל השבחה. השם אמנם דומה, אך הם שונים זה מזה. היטל השבחה הוא מס שמשולם לוועדה המקומית העירונית, לעומת מס שבח המשולם למדינה. בנוסף, היטל השבחה הוא תשלום על נכס שהושבח, או בעל פוטנציאל להשבחה, באמצעות תוספות בנייה.

דבר חשוב שיש לדעת, הוא במידה ושולם היטל השבחה, הוצאתו תתקזז במס השבח, כאחת מהוצאות הדירה – כמו כל הוצאה על עורך דין, שיפוץ וכד'.

אז איך מגישים מס שבח?
כדי לשלם את החיוב, נצטרך קודם למלא שומה עצמית – דו"ח מפורט על פרטי הנכס הנמכר, כלל זכויות הבנייה וכולל הצהרה על ההוצאות שיקוזזו, ולפיו ייקבע סכום המס לתשלום. באתר רשות המיסים תוכלו למצוא שומה עצמית למס שבח למילוי באופן מקוון.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp