fbpx

משרד האוצר: זינוק ברכישת הדירות בסוף 2020, המשקיעים מעדיפים את ירושלים

על פי סקירה שפרסם אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, ברבעון הרביעי לפני כשנה נרכשו 28,700 דירות בשוק החופשי – עלייה של 29% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019.
מחירי דירות
משרד האוצר: זינוק ברכישת הדירות בסוף 2020, המשקיעים מעדיפים את ירושלים

על פי סקירה שפרסם אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, ברבעון הרביעי לפני כשנה נרכשו 28,700 דירות בשוק החופשי – עלייה של 29% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. שיעור גידול מתון יותר, בשיעור של 19%, נרשם בסך כל העסקאות (כולל מכירות במסגרת תוכנית מחיר למשתכן), אשר הסתכמו ב-32,400 דירות.

בסיכום שנתי, מספר העסקאות של דירות שנמכרו עמד על 107,500. מספר המהווה ירידה של 2% בהשוואה לשנת 2019. מספר העסקאות בשוק החופשי בלבד עמד על 93,500 דירות שנמכרו – ירידה מתונה של 0.4% לעומת 2019. את העלייה בעסקאות ברבעון הרביעי הובילו המשקיעים, שרכשו 6,200 דירות.


נתון המהווה זינוק של 77% בהשוואה לרבעון. זאת על רקע הפחתת מס הרכישה על רקע הרמה הנמוכה ברכישות משקיעים שנרשמה ברבעון האחרון של שנת 2019.

ברבעון הרביעי, מכירות המשקיעים הסתכמו ב-6,000 דירות – עלייה של 33% בהשוואה למקבילו ב-2019. עוד עולה מהנתונים כי, לראשונה מאז החל לרדת מלאי הדירות בידי משקיעים ברבעון השני של 2016, נרשמה עלייה ברבעון האחרון, על אף שמדובר בגידול קטן יחסית של כ-220 דירות בלבד.

עלייה מרשימה ברכישות המשקיעים נרשמה באזור ירושלים, בו זינקו הרכישות ב-120% לעומת הרבעון האחרון של 2019. בסך הכל מדובר ב-684 דירות, הרמה הגבוהה ביותר ברכישות משקיעים באזור ירושלים מאז 2015. לא הרחק מאחור, זינוק נרשם גם באזורי חיפה (115%) ובאר שבע (105%).

באשר לתושבי החוץ, רכישותיהם ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו ב-300 דירות בלבד – עלייה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. אזור תל אביב רשם ירידה חדה של 48% ברכישות. מנגד, קפיצה של 92% נרשמה בירושלים.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp