fbpx

מתאוששים מהסגר: מדד המחירים לצרכן מזנק

המשק מתאושש במהירות והדבר בא לידי ביטוי בעלייה במדד המחירים לצרכן
מתאוששים מהסגר: מדד המחירים לצרכן מזנק
מתאוששים מהסגר: מדד המחירים לצרכן מזנק

מבצע החיסונים והחזרה ההדרגתית לשגרה נותנים אותותיהם: מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי המשק מתאושש במהירות והדבר בא לידי ביטוי בעלייה במדד המחירים לצרכן, עם זינוק של 0.6% במרץ 2021, השיעור הגבוה ביותר מאז מאי 2019 בו היה שיעור של 0.7%, ולאחר שבשנת 2020 נרשם מדד שנתי שלילי.

יתר על כן, עליות מחירים בולטות נרשמו בתחומים: הלבשה – 5.8%, תרבות ובידור – 2.2%, תחבורה – 0.9%, ריהוט וציוד לבית – 0.8% ודיור – 0.6%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות ופירות – 1.5%.

מדד המחיר הגבוה מעיד על חזרה לשגרה באופן נהדר, עם ביקושים גדולים למוצרים ולשירותים בחודש הראשון ביציאה מהסגר השלישי. ככלל, מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%, ובשנה האחרונה (מרץ 2021 לעומת מרץ 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.2%.

בנוסף, ישנה עלייה גם במחירי הדיור: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשיים הראשונים של 2021, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2020-ינואר 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.3%, ובכך השלימו עלייה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בפילוח לפי מחוזות, נמצאו עליות מחירים באזורים: הדרום (1.1%), חיפה (0.9%), צפון (0.5%), וירידות מחירים שנרשמו באזור תל אביב (0.2%) ובירושלים (0.6%).

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp