fbpx

נתוני בנק ישראל: 54% מערביי ישראל דיווחו על הרעה במצבם הכלכלי בקורונה

משקי הבית של ערביי ישראל פגיעים ביחס למשקי הבית של היהודים, ולראייה – מדו"ח שפרסם בנק ישראל, עולה כי עוד לפני משבר הקורונה, משק הבית הערבי היה פגיע והכנסתו החודשית הממוצעת עמדה ב-2018 על 12 אלף שקל נטו בממוצע, לעומת 18 אלף במשק הבית היהודי – פער של 32%.
נתוני בנק ישראל: 54% מערביי ישראל דיווחו על הרעה במצבם הכלכלי בקורונה
תמונת אילוסטרציה

בנוסף, 45% ממשקי הבית הערביים הם ברמת הכנסה שהיא מתחת לקו העוני. רק ב-29% מהמשפחות הערביות עם ילדים שני בני הזוג עובדים, לעומת 66% במשקי הבית היהודיים ו-56% מהעובדים הם עובדים עונתיים ללא חוזה או עובדי כוח אדם, לעומת 28% מהעובדים היהודיים.


ההכנסות הנמוכות אצל ערביי ישראל, משפיעות גם רמת החיסכון. 40% ממשקי הבית הערביים דווחו כי הם נמצאים בחובות, לעומת רק 10% ממשקי הבית היהודיים. ואם מסתכלים על משקי בית בעלי מאפייני הכנה ודמוגרפיה דומים: משק בית ערבי חוסך 2,100 שקל פחות בכל חודש ממשק בית יהודי. ל-12% מערביי ישראל אין חשבון בנק, לעומת 1% בקרב משקי הבית היהודיים.


על כן, דבר זה לפי בנק ישראל, מקשה על משקי הבית הערביים בעת משבר לקבל אשראי בתנאים נוחים והם נאלצים לפנות לגופים שאינם מוסדרים בחוק. כך, בתחילת משבר הקורונה, 46% מהערבים דיווחו כי אין ברשותם כסף נזיל, לעומת 23% מהיהודים.


בתקופת הקורונה, התנאים נפגעו אף יותר: 54% מהערביים דווחו על הרעה במצב הכלכלי, לעומת 42% מהיהודים. הפגיעה, בעיקרה, היא בגברים שכירים, בני 44 מעלה ועם ילדים. בצריכת המזון למשק בית, 26% מהערביים דווחו כי צמצמו, לעומת 14% מהיהודים. בבנק ישראל מציינים כי הפגיעה הקשה בחברה הערבית עשויה להעמיק את אי השוויון.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp