fbpx

צמיחת שיא ברבעון השני של שנת 2021

לפי הלמ"ס, הרבעון השני, שהגיע מיד אחרי הסגר השלישי, היה אחד הטובים במשק מזה שנים.
צמיחת שיא ברבעון השני של שנת 2021

לפי הלמ"ס, הרבעון השני, שהגיע מיד אחרי הסגר השלישי, היה אחד הטובים במשק מזה שנים. בתוצר המקומי הגולמי נרשם זינוק של 15.4%, התמ"ג העסקי המריא ב-19.8% והצריכה הפרטית זינקה

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרבעון השני של שנת 2021 היה לאחד הטובים במשק מזה שנים. בתוצר המקומי הגולמי נרשם זינוק של 15.4%, כאשר התמ"ג העסקי אף המריא ב-19.8%.

נתון מדהים הוא העלייה העצומה בשיעור של 36.3% בהוצאת הישראלים לצריכה פרטית, כאשר ללא מוצרים בני קיימא (מכוניות, מקררים, מכונות כביסה וכד') העלייה הסתכמה "רק" ב-23.3%.

וזה לא הסוף. המשק חזר לפעילות גבוהה גם בתחומים האחרים: עלייה של 9.7% נרשמה בהשקעות בנכסים, עלייה של 18.1% נרשמה ביצוא הסחורות והשירותים – למרות הירידה ברווחיות בשל ירידת שערי הדולר והאירו לשפל בסוף הרבעון – ועלייה של 15.8% נרשמה ביבוא הסחורות והשירותים שהישראלים צורכים.

לעומת זאת, ההוצאה לצריכה הציבורית עלתה – ערב הקמת הממשלה החדשה – רק ב-4%.

הנתון שהיווה את התפנית הגדולה ביותר בנתונים שפרסמו הוא שהעלייה ברבעון השני של שנת 2021 בצמיחה בישראל הייתה של 15.4%, לעומת ירידה של 1.4% ברבעון הראשון של השנה. התוצר לנפש ברבעון השני עלה ב-13.5% (הפחתה של 2% בגין הגידול השנתי הממוצע באוכלוסייה בישראל).

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp