fbpx

קרן לפנסיה – מה זה ואיך לבחור מסלול נכון?

החל משנת 2008 כל השכירים במשק זכאים להפרשות לחיסכון פנסיוני, הלא הוא הקרן לפנסיה או כלי חיסכון אחר. הזכאות מתחילה לאחר 6 חודשי עבודה ונשמרת גם בהחלפת מקומות.
קרן לפנסיה
קרן לפנסיה – מה זה ואיך לבחור מסלול נכון?

החל משנת 2008 כל השכירים במשק זכאים להפרשות לחיסכון פנסיוני, הלא הוא הקרן לפנסיה או כלי חיסכון אחר. הזכאות מתחילה לאחר 6 חודשי עבודה ונשמרת גם בהחלפת מקומות. כלומר, אם ישנו שינוי במקום עבודה אין צורך בהמתנה של חצי שנה עד זכאות להפרשה לקרן פנסיה. עם זאת, קיימת הגבלה: ההפרשות יחלו 3 חודשים לאחר תחילת העבודה במקום החדש ויכללו הפרשה רטרואקטיבית על 3 חודשים אלה.

ההחלטה על אפי החיסכון לפנסיה היא החלטה בעלת חשיבות רבה וכדאי להקדיש לה את מלוא תשומת הלב. גם אם היציאה לגמלאות נראית כמאורע עתידי ורחוק, חשוב לדעת שהחלטה נבונה בגיל צעיר, עלולה להשתלם בגיל מבוגר ואף תהיה מכרעת ביום משיכת הכספים.

לא בכדי נחשבת הבחירה בקרן פנסיה לאחת ההחלטות החשובות של העובד. המוצרים הנכללים בביטוח הפנסיוני רבים ומגוונים, כאשר חיסכון שכזה יכול להעניק כיסוי ביטוחי במקרים של אובדן כושר עבודה או חס וחלילה במקרה פטירה במהלך תקופת העבודה. בנוסף, לבחירה מוצלחת בקרן פנסיה נודעת חשיבות מרובה בכדי לאפשר לעמיתים להמשיך להתקיים בכבוד גם לאחר היציאה לגמלאות.

מי שבוחר את סוג החיסכון הפנסיוני הוא העובד (קרן לפנסיה, ביטוח מנהלים או אחר). אם הבחירה היא בקרן לפנסיה, נצטרך לשים לב לכמה נושאים חשובים:
מסלול – בחירת רמת הסיכון של המסלול חשובה. בדרך כלל רמת סיכון גבוהה מלווה גם בתשואה גבוהה יחסית, אך גם בתנודתיות רבה. אדם צעיר שלפניו שנות עבודה רבות, יכול לבחור במסלול מסוכן יותר, זאת מתוך הנחה שהזמן בו הוא ימשוך את הכספים רחוק מאוד וביום המשיכה התשואה תהיה גבוהה. לעומת זאת, אדם מבוגר סביר שיעדיף מסלול סולידי ורגוע יותר, מסלול שימנע ממנו כאבי ראש וצרות, כשהיום למשיכת הכספים קרוב יותר עבורו.

תשואה – לאחר בחירות מסלול, יש לבדוק את התשואה של הקרנות. מומלץ לבחון טווח זמן של מספר שנים. כך, ניתן לבחור קרן בעלת תשואה גבוהה ככל האפשר.

דמי ניהול – גם גובה דמי ניהול הנגבים אחת לחודש, משפיע. ישנם עובדים שבסעיף זה מתמקחים עם בית השקעות, אך חשוב לדעת שדמי הניהול מורכבים משני סעיפים: דמי ניהול מהסכום הצבור (משולמים מדי חודש כשהגובה עד 0.5% מהסכום הצבור) ודמי ניהול מהפקדות (תשלום עבור כל הפקדה שיכולים להגיע עד 6% מההפקדה).

עמיתי קרן פנסיה – בנושא זה, כל העמיתים ערבים זה לזה. אם ישנם הרבה עמיתים המושכים כספים במועד אחד, כולם יקבלו סכום נמוך יותר. בקרן פנסיה אין חוזה קבוע המחייב לשלם לך סכום ידוע מראש. כך למעשה, מומלץ לבחור קרן שבה העמיתים מגיעים מתחומים שונים במשק, זאת על מנת שפגיעה בענף משק אחד לא תמוטט את הקרן.

חשוב: גם לאחר ההצטרפות לקרן, העבודה אינה מסתיימת ויש להקפיד לבצע כל כמה שנים בדיקה של התאמת המסלול שנבחר לשינויים במצב האישי, המשפחתי והמקצועי. חשוב לזכור, כל שינוי שכזה עשוי להצריך ביצוע התאמות במסלול הפנסיה.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp