fbpx

31 אלף דירות נמכרו ברבעון הראשון של שנת 2021

מנתוני משרד האוצר עולה: עסקאות הנדל"ן בשוק החופשי היו גבוהות בכ-40% מהרבעון המקביל בשנה שעברה
31 אלף דירות נמכרו ברבעון הראשון של שנת 2021

מנתוני משרד האוצר עולה: עסקאות הנדל"ן בשוק החופשי היו גבוהות בכ-40% מהרבעון המקביל בשנה שעברה, כשהפער בין המחיר הממוצע לדירה באזור המרכז לבין המחיר הממוצע לדירה בפריפריה – כמיליון שקל

במשרד האוצר מסכמים את הרבעון הראשון של שנת 2021, ששבר שיאים בתחום הדיור. על פי נתוני אגף הכלכלנית הראשית, שירה גרינברג, חלה התאוששות מהירה במספר עסקאות הנדל"ן, לעומת רמת השפל ברבעון השני אשתקד, עם פרוץ משבר הקורונה. לפיכך, בחודשים ינואר-מרץ נרכשו כ-31 אלף דירות בשוק החופשי. הכמות הגבוהה ביותר מאז השיא שנרשם ברבעון השני של שנת 2015, שעמד בצל הקדמת רכישות משקיעים טרם הכבדת מס הרכישה.

באחוזים, מדובר בעלייה של 39% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד, שעמד בחלקו בצל משבר הקורונה. בהשוואה לרבעון השני של שנת 2019, מדובר בעלייה של 29%. ובהשוואה לרבעון האחרון של 2020, מדובר בעלייה מתונה – 8%. העלייה המדוברת השתקפה בכל האזורים בארץ, למעט ירידה של אחוז בודד באזור חדרה.

בנוסף לכך, עוד עולה מו הנתונים כי, המחיר הממוצע לדירה שנרכשה בשוק החופשי ברבעון הראשון השנה עמד על 1.8 מיליון שקל. מחיר ממוצע זה מהווה פער משמעותי, של מיליון שקל, בין אזורי המרכז (שם עמד המחיר הממוצע לדירה על 2.3 מיליון שקל) לפריפריה (שם עמד המחיר הממוצע לדירה על 1.3 מיליון שקל). בהשוואת פערי המחיר בין המרכז לפריפריה בין הרבעון הראשון השנה למקביל לו אשתקד, נמצא כי פערים אלו הצטמצמו מעט – רק בדירות יד שנייה.

ומה עם "מחיר למשתכן" (דירות בסבסוד המדינה)? בהכללת הפרויקט, עמד סך העסקאות ברבעון של שנת 2021 על 34 אלף יחידות דיור – שיא גבוה מאז הרבעון השני של 2015, ובהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, מדובר בגידול של 34% במספר העסקאות.

על כן, המובילים בעסקאות אלו הם המשקיעים, כשסך הרכישות עמד על 6,800 דירות. מדובר בקפיצה של 85% בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2019, וכן השיא הגבוה ביותר מאז זה שנשרשם ברבעון השני של שנת 2015.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp