fbpx

מחיר הדלק משתגע, ואנחנו יחד איתו

איש מתדלק

מחיר הדלק הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על המשק העולמי והמקומי. לרוב המחיר עולה, אבל לפעמים הוא גם יורד. למה זה? בואו נעשה סדר.   נושא הנפט, ומכאן גם הדלק, מעסיק את רוב מדינות העולם, ולא בכדי. ללא תחבורה סדירה ישתנו פה סדרי עולם, ועלייה במחיר הדלק משפיעה באופן ישיר על עליית מחירים ברוב תחומי […]