fbpx

מחיר הדלק משתגע, ואנחנו יחד איתו

איש מתדלק

מחיר הדלק הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על המשק העולמי והמקומי. לרוב המחיר עולה, אבל לפעמים הוא גם יורד. למה זה? בואו נעשה סדר.

 

נושא הנפט, ומכאן גם הדלק, מעסיק את רוב מדינות העולם, ולא בכדי. ללא תחבורה סדירה ישתנו פה סדרי עולם, ועלייה במחיר הדלק משפיעה באופן ישיר על עליית מחירים ברוב תחומי החיים. אבל מה גורם לשינויים התכופים האלה במחיר הדלק? להלן הסיבות המרכזיות:

  1. היצע והיצע של נפט גולמי – המדינות החברות באופ"ק משפיעות רבות על ההיצע העולמי של נפט גולמי, ובכך על מחירים.
  2. ביקושים גלובליים – עלייה בביקושים מצד מדינות מתפתחות כמו סין והודו מעלה את המחירים.
  3. מצב הכלכלה העולמית – התאוששות או האטה בכלכלה העולמית משפיעות על הביקושים וההיצע של דלקים.
  4. אירועים גיאופוליטיים – מלחמות, סנקציות או אי-יציבות באזורים עשירי נפט עלולים להשפיע על היצע הדלק.

כיצד הממשלה יכולה להשפיע על מחיר הדלק

ממשלות יכולות להשפיע על מחיר הדלק הסופי לצרכן באמצעים שונים. קודם כל ע"י מיסוי. מיסים על דלקים משמשים כהכנסה כספית עבור המדינה ומאפשרים לה לווסת את המחירים. בנוסף, ע"י תמיכות וסובסידיות – חלק ממדינות מסובסדות את מחיר הדלק כדי לסייע לאזרחיהן. צעד נוסף הוא רגולציה וקביעת מחירים, כאשר במדינות מסוימות הממשלה קובעת את מחיר הדלק לצרכנים. ולא פחות חשוב – משא ומתן מול יצרנים; ממשלות מנהלות משא ומתן עם יצרני נפט להשגת תנאים טובים יותר.

 

מס הבלו בישראל

בישראל, מס הבלו הוא המס העיקרי על דלקים לתחבורה. הוא נקרא "בלו" על שם משפחת בלו הבריטית שחידשה את המיסוי הזה. מס בלו מיושם על בנזין, סולר, גז וקרוסין לתחבורה, כך שמחירם הסופי לצרכן כולל גם את המס הזה. לאחרונה עמד המס על כ-3 שקלים לליטר דלק בממוצע והכנסותיו נכנסות לקופת המדינה. 

 

ההשפעות הכלכליות של שינויים במחיר הדלק

ממשלות נדרשות לאזן בין צורכי המשק והצרכנים לבין גביית מיסים מדלקים. מצד אחד, דלק יקר בשל העלאת מיסים גורם ליוקר מחיה, אך מצד שני, מיסי הדלק מהווים הכנסה חשובה למשק. שינויים במחיר הדלק משפיעים באופן ישיר על מרכיבי יוקר המחיה, במיוחד בתחומים הבאים:

מחירי תחבורה – עלייה במחיר הדלק מעלה את מחירי שינוע סחורות ונסיעות פרטיות ברכב.

מחירי מזון וחשמל – עלייה במחיר הדלק מעלה את עלויות ההובלה של מזון וכן את ייצור חשמל מדלקים.

יוקר המחייה – דלק יקר משפיע על מרבית הסחורות כי הוא מייקר את כל שרשרת האספקה.

אינפלציה – התייקרות מוצרים רבים עלולה לגרום ללחצים אינפלציוניים על המשק.

 

אז מה אנחנו יכולים לעשות?

כצרכנים פרטיים, יש צעדים שניתן לנקוט על מנת למזער את ההוצאות על דלק:

  1. נהיגה חסכונית – נהיגה במהירות קבועה עם רגל עדינה על דוושת הגז וללא האצות חזקות.
  2. תחבורה ציבורית – שימוש באוטובוסים ורכבות חוסך בדלק בהשוואה לנסיעה ברכב פרטי.
  3. רכב היברידי/חשמלי – מעבר לרכב היברידי או חשמלי מפחית משמעותית או מבטל את ההוצאות על דלק.
  4. איחוד נסיעות (קארפול) – איחוד נסיעות עם חברים או עמיתים לעבודה מפחית את ההוצאות הפרטיות על דלק.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp