fbpx

הסוף להטבת 'שנה ראשונה חינם' במכללות הפריפריה?

הצעה לביטול הטבת 'שנה ראשונה חינם' אשר ניתנה בשנים האחרונות לחיילים משוחררים אשר למדו במכללות בפריפריה.
הסוף להטבת 'שנה ראשונה חינם' במכללות הפריפריה?

חוק ההסדרים אשר יתלווה לתקציב המדינה, צפוי לכלול שורה של רפורמות. אחת מהן היא הצעה לביטול הטבת 'שנה ראשונה חינם' אשר ניתנה בשנים האחרונות לחיילים משוחררים אשר למדו במכללות בפריפריה. במקומה, אם אכן יעבור החוק, יחולקו כספי מלגות בין חיילים משוחררים בהתאם למצבם הסוציו-אקונומי ללא תלות במקום לימודיהם.
 

בשנת 2009 קיבלה הממשלה החלטה על "עידוד חיילים משוחררים לרכישת השכלה באזורי פריפריה". ההטבה פגעה הלכה למעשה ביכולתו של הלומד לבחור במוסד אקדמי כראות עינו. סטודנטים רבו נאלצו להתפשר על תחום לימודים, מקום לימודים וכמובן על מוסד הלימודים ללא קשר למצבם הכלכלי ולו בכדי לקבל מלגה מהמדינה.
 
ההצעה לחוק ההסדרים, אותה מתכננת הממשלה להעביר בקרוב, תחזיר את הכוח למועמדים ותאפשר להם לבחור מוסד לימודים מצד אחד ולקבל מלגה, אם יעמדו בקריטריונים, מצד שני.

שתפו:

Facebook
Twitter
WhatsApp